Slovakia Sayings and Proverbs

here are some sayings and proverbs used in Slovakia along with their translations into English.

Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra - Act today only tomorrow is too late

Akoby hrach na stenu hádzal - Like water off a duck’s back.

Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne - Curses, like chickens, come home roost.

Všetko zlé je na niečo dobré - Everything bad is good for something.

Jablko ďaleko od stromu nepadne - An apple does not fall far from the tree.

Trpezlivosť ruže prináša - Patience and time overcomes all things.

Pomaly ďalej zájdeš - Slow but sure wins the race.

Bez práce nie sú koláče - No work - no cake.

Pomôž si človeče, aj Pán Boh ti pomôže - Help yourself and God will help you.

Všade dobre, doma najepšie - There's no place like home.

Čo oči nevidia, srdce nebolí - What eyes don't see, heart doesn't hurt.

Zvyk je železná košeľa - Habit is the second nature.

V núdzi poznáš priateľa - A friend in need is a friend indeed.

Darovanému koňovi sa na zuby nepozerá - Never look a gift horse in the mouth.

Čas je najlepší lekár - Time Heals All Wounds.

Aká matka, taká Katka - Like father like son.

Šaty robia človeka - Fine feathers make fine birds.

Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá - Birds of the same feather flock together.

Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva - The way you call into the mountain is the way the echo will sound.

Čo na srdci, to na jazyku - Have one’s hearth in one’s mouth.

Láska hory prenáša - Love makes the world go round.

Zíde z očí, zíde z mysle - Out of sight, out of mind.

Lepší vrabec v hrsti ako holub na streche - Better is a sparrow in the hand than a pigeon on the roof.

Ráno je múdrejšie večera - The morning is wiser than the evening.

Zlá zelina nevyhynie - Evil herb never dies out.

Pes, ktorý šteká, nehryzie - Barking dogs seldom bite.

Lož mákrátke nohy - Lies have short legs.

Kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie - He who laughs last laughs best.

No comments: